Chủ nhà cần phải chọn người thuê nhà của họ một cách cẩn thận

2005 là năm mà nhiều người đã trở thành chủ nhà lần đầu tiên. Nhiều chủ sở hữu mới có thể không nhận thức được những yêu cầu pháp lý hoặc những cạm bẫy của quyền sở hữu tài sản và có thể chạy một nguy cơ nghiêm trọng của thiệt hại tài chính.
nr q1 27 Chủ nhà cần phải chọn người thuê nhà của họ một cách cẩn thận

Tin trên website: NhaDatSo.com

“Địa chủ mới sẽ làm tốt để nói chuyện với các đại lý để cho kinh nghiệm người có một hồ sơ theo dõi tích cực trong khu vực của họ” nói Mike Spencer của Platinum toàn cầu .
Chủ nhà là trách nhiệm đảm bảo rằng tài sản được kiểm tra khi những người mới di chuyển trong, và rằng người được hưởng một bản sao của báo cáo kiểm tra. Nó phải được thực hiện cùng với người cũ và mới và những người đặt cọc cũ phải được hoàn trả trong vòng 7 ngày. Nếu có những vấn đề chủ nhà được cho lâu hơn một chút, nhưng trong trường hợp thiệt hại lớn nhận được báo giá hợp lý có thể là một vấn đề.
quan 1 Chủ nhà cần phải chọn người thuê nhà của họ một cách cẩn thận

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Quận 1 – Tp.HCM trên website: NhaDatSo.com

Người thuê nhà được hưởng một tuyên bố chi tiết về hoàn trả tiền gửi của họ cùng với các biên nhận cho bất kỳ khoản khấu trừ.
Chủ nhà nên chọn đại lý để cho họ một cách cẩn thận. Đó là thời trang cho các cơ quan bán hàng đến lĩnh trong việc để mà không biết nhiều về những gì họ đang làm. Tốt đại lý sẽ thực hiện một tham chiếu tín dụng ITC trước khi để cho bất kỳ người thuê nhà và đảm bảo rằng họ có thể đủ khả năng tài sản mà họ được cho phép. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra và chủ nhà chỉ tìm ra sau đó như thế nào đắt tiền và khó khăn đó là để thoát khỏi của người thuê nhà không mong muốn một cách hợp pháp. Trong tính rủi ro cao hơn và những người có tiền thuê thấp hơn chủ nhà sẽ được tư vấn cũng nhấn mạnh rằng các đại lý để cho họ nhận tiền gửi đôi và rằng họ có hành động ngay lập tức đối với bất kỳ người thuê mặc định để giảm thiểu thiệt hại của họ.
ban nha rieng2 Chủ nhà cần phải chọn người thuê nhà của họ một cách cẩn thận

Thư mục tìm kiếm bán nhà riêng trên website: NhaDatSo.com

Nhiều đại lý cho phép là dưới nghiêm ngặt về ngày mà cho thuê phải được trả. Nó sẽ làm cho một sự khác biệt đáng kể cho chủ nhà nếu anh ta đã được trả tiền thuê của mình trước ngày lãi suất vay của mình (thường là khoảng 7 mỗi tháng). Cơ quan bất động sản mà nhấn mạnh vào người thuê nhà trả tiền trực tiếp vào tài khoản tin tưởng của họ và về trả chủ nhà trong cùng một cách là một trợ giúp lớn trong vấn đề này. Điều này giúp tối đa hóa đầu tư của chủ nhà.
Chủ nhà nên biết rằng họ chịu trách nhiệm cho các tài khoản dịch vụ thuê nhà của họ (điện, nước vv) cả với các đô thị và cơ thể của công ty. Họ cần phải nhấn mạnh rằng các đại lý để cho họ có được chứng thanh toán của người thuê nhà của họ một cách thường xuyên và không có tiền gửi được hoàn trả trước bằng chứng này đã được nhận.
Xa quá nhiều đại lý để cho là chuẩn bị để cho phép để chỉ bất cứ ai, chỉ để có thể hiển thị chủ nhà rằng tài sản của họ được phép. Kết quả trong những người thuê nhà nghèo này được chấp nhận, làm xáo trộn trên, được ủy thác không hài lòng phức tạp và thường xuyên gây thiệt hại cho đơn vị và mất mát cho thuê. Chi phí pháp lý có thể là đáng kể cho chủ nhà. Đây là một pennywise, bảng Anh cách ngu ngốc để cho bất động sản. Chủ nhà nên nhấn mạnh rằng các đại lý để cho họ rất cẩn thận khi cho thuê tài sản của mình và chỉ chọn những người thuê nhà đã được phê duyệt, để giảm thiểu thiệt hại của họ và các vấn đề để cho.
Bất cứ ai cần tư vấn về cho thuê tài sản dân cư hoặc thương mại là chào đón nhiều hơn để liên lạc với Mike Spencer tại mikehome@telkomsa.net.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so2 1024x722 Chủ nhà cần phải chọn người thuê nhà của họ một cách cẩn thận

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>