Tỳ Hưu Bắc Kinh

Tỳ Hưu Bắc Kinh Chuẩn Đen (BKD-S)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đá đen tự nhiên Bắc Kinh ( Kèm giấy chứng nhận và cách khai

Tỳ Hưu Bắc Kinh Chuẩn Trắng (BKT-S)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đá trắng Bắc Kinh Tự nhiên (Kèm giấy chứng nhận và cách khai quang

Tỳ Hưu Bắc Kinh Chuẩn Xanh (BKX-S)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đá Cẩm thạch Xanh Bắc Kinh.(Kèm giấy chứng nhận và cách khai quang điểm

Tỳ Hưu Bắc Kinh trung đen (BKD-M)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen Trung (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tỳ Hưu Bắc Kinh Trung Trắng (BKT-M)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh Trắng Trung (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tỳ Hưu Bắc Kinh Trung Xanh (BKX-M)

  + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh Xanh trung- đá cẩm thạch xanh Bắc Kinh (tại

Tỳ Hưu Bắc Kinh khủng đen (BKD-L)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen Khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tỳ Hưu Bắc Kinh Khủng Trắng (BKT-L)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh Trắng khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tỳ Hưu Bắc Kinh Khủng Xanh (BKX-L)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh Xanh khủng- đá cẩm thạch xanh Bắc Kinh (tại Việt