Sẽ giải quyết việc làm cho 85.000 lao động tại Đồng Nai vào năm 2016.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai, năm 2016, thông qua các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, toàn tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho 85.000 người lao động.

Trong đó, giải quyết việc làm thông qua việc giới thiệu vào các doanh nghiệp là 52.800 người; lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội khác 28.500 người. Ngoài ra, còn giải quyết việc làm thông qua việc cho vay vốn, đào tạo nghề cho , đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Sở LĐTBXH còn đặt ra mục tiêu, giảm tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị xuống còn 2,48% và nâng tỉ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn 91% vào cuối năm nay.

Cũng theo dự kiến của Sở LĐTBXH, năm 2016 sẽ có từ 18 tới 20 phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Ngoài ra còn có các sàn giao dịch việc làm cho người khuyết tật và các chương trình tuyển dụng riêng của từng doanh nghiệp. Được biết, trong năm 2015, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 92.300 người, đạt 102,5% kế hoạch năm.

♠ Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (08) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>