Cầm quyền mở rộng quy tắc voetstoots

Một người mua còn lại để phá hủy hoặc thay đổi một nhà ngoài và bãi đậu xe sau khi một người bán đã đi trước với những thay đổi mà không có sự chấp thuận pháp lý và sau đó bán các voetstoots tài sản.

ban dat thu duc 1 Cầm quyền mở rộng quy tắc voetstoots

Tin bán đất trên website: NhaDatSo.com

Giám đốc Seeff quốc gia và thực hành luật sư, Joe van Rooyen, nhấn mạnh rằng điều này được minh họa chính xác lý do tại sao các dịch vụ đại lý bất động “không dừng lại ở những người mua và người bán chỉ đơn giản là phù hợp.

Ông cảnh báo rằng kém diễn đạt thỏa thuận bán, thậm chí giữa người mua và người bán sẵn sàng, có thể có hậu quả tài chính và pháp lý quan trọng cho tất cả các bên. Trong thực tế, một phán quyết của tòa án gần đây đặt ra một tiền lệ nguy hiểm vì nó quy định rằng một điều khoản voetstoots bảo vệ chống lại trách nhiệm cho tất cả các khiếm khuyết tiềm ẩn trong đó một người bán đã không nhận thức – kể cả những người được bao phủ bởi các yêu cầu luật định.

“Ở đây, một cửa cống bao gồm một hệ thống thoát nước trong nhà ngoài và một bãi đậu xe đột xuất xây dựng trong đó hoặc là sẽ yêu cầu phá dỡ hoặc sửa đổi nó trước khi nó đã được phê duyệt, tạo thành” dị tật gây trở ngại cho việc sử dụng thông thường của các tài sản ‘theo quy định của phán quyết voetstoots trước ” nói van Rooyen.

thu duc Cầm quyền mở rộng quy tắc voetstoots

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Thủ Đức – Tp.HCM trên website: NhaDatSo.com

“Lần này, theo tòa, các khoản voetstoots cũng bao phủ sự vắng mặt của uỷ quyền theo luật định.”

Van Rooyen chỉ ra rằng, về mặt pháp luật, bất kỳ sự không hoàn hảo có thể được gọi là một khiếm khuyết – nhưng liệu một khiếm khuyết đó được gọi chỉ các thuộc tính vật lý của một tài sản hoặc bao gồm các yếu tố rộng lớn hơn ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đã được một sự bất đồng trong cả hai lĩnh vực pháp lý và tài sản cho một số năm.

ban dat5 Cầm quyền mở rộng quy tắc voetstoots

Thư mục tìm kiếm đất trên website: NhaDatSo.com

” Khi nói đến việc bán voetstoots đất , mua bán này của ” đất như nó đứng ‘ được cho là bao gồm ngôn ngữ đó là đủ rộng để bao gồm không chỉ bất kỳ một khiếm khuyết tiềm ẩn trong các tài sản riêng của mình mà còn trong tiêu đề hoặc khu vực của . tài sản Tuy nhiên , nó đã không bảo vệ người bán từ một thất bại để có được sự chấp thuận theo luật định đối với các tòa nhà trên tài sản có – trong trường hợp này là một bãi đậu xe và nhà ngoài Tất cả điều này đã thay đổi ” . .

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so2 1024x722 Cầm quyền mở rộng quy tắc voetstoots

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>