Mặt Tỳ Hưu Đeo Cổ

Nhẫn Tỳ hưu đá mã não dây cước (S042)

  + Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá mã não vàng (tại Việt Nam). + Kích thước

Nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo dây rút (S454)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo màu vàng nâu (tại Việt Nam). + Kích

Nhẫn Tỳ hưu ngọc Đông Linh nguyên (S448)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh nguyên chiếc. + Kích thước (dài x

Nhẫn Tỳ hưu Phỉ Thúy nguyên (S067)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy nguyên chiếc. + Kích thước (dài x rộng

Vòng tay Tỳ Hưu Phỉ Thúy (S696)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ngọc Phỉ Thúy, Myanmar, Miến Điện + Kích thước (dài x rộng x cao):

Chuỗi tay Tỳ hưu thạch anh đen (S023)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx). + Kích thước: chuỗi 16

Chuỗi tay Tỳ hưu mã não xám khói lớn (S781)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mã não xám khói (tại Việt Nam). + Kích thước

Chuỗi tay Tỳ hưu thạch anh hồng lớn (S777)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu thạch anh hồng đậm bi lớn (tại Việt Nam). + Kích

Chuỗi tay Tỳ hưu mã não đỏ (S045)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mã não đỏ nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng tay dây rút tỳ hưu lớn (S143)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay 1 tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x

Vòng tay 1 cặp Tỳ hưu ngọc miến điện (S472)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay dây rút 1 cặp Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích

Vòng tay Tỳ hưu trên ván ngọc (S148)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng