Mặt Tỳ Hưu Đeo Cổ

Vòng Tỳ hưu Hoàng Long nhạt (S460)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long vàng (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng tay Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long (S708)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long Tân Cương. + Kích thước (dài x rộng

Chuỗi Tỳ hưu Hoàng Long 2 màu (S692)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long 2 màu (tại Việt Nam). + Kích

Vòng đeo tay Tỳ hưu ngọc Hoàng Long (S461)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước :

Vòng Tỳ hưu mã não vàng (S463)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường

Vòng Tỳ hưu mã não xanh (S464)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (đường

Vòng tay Tỳ Hưu kim sa nâu (S007)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá kim sa cam nâu (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng tay Tỳ hưu mắt mèo trung (MS026)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo Tỳ hưu trung (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Vòng Tỳ hưu mắt mèo trung (S052)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo Tỳ hưu trung (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Vòng tay Tỳ Hưu đá mắt mèo nhỏ (S581)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng tay dây rút Tỳ hưu thạch anh hồng (S020)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay Tỳ hưu thạch anh hồng (Quảng Châu). + Kích thước: điều

Vòng tỳ dây rút tỳ hưu miến điện (S712)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước : điều chỉnh theo