lời tâm sự tình yêu

Nguồn gốc của thành ngữ, điển cố thường dùng nhưng ít ai được biết

Nguồn gốc của thành ngữ, điển cố thường dùng nhưng ít ai biết

Thứ ba, khởi nguồn từ những câu chuyên, nhân vật, lễ nghi… trong kinh sách của các tôn giáo như

Gian nan nhất thời là phúc hay họa? Câu trả lời của Khổng Tử thật đáng để khắc cốt ghi tâm

Khổng Tử lại gọi Tử Cống đến, ông hỏi Tử Cống câu hỏi giống hệt như lúc nãy: “Chúng ta không