Vòng Đeo Tay

Vòng tay Tỳ Hưu kim sa nâu (S007)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá kim sa cam nâu (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng tay Tỳ hưu mắt mèo trung (MS026)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo Tỳ hưu trung (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Vòng Tỳ hưu mắt mèo trung (S052)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo Tỳ hưu trung (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Vòng tay Tỳ Hưu đá mắt mèo nhỏ (S581)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng tay dây rút Tỳ hưu thạch anh hồng (S020)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay Tỳ hưu thạch anh hồng (Quảng Châu). + Kích thước: điều

Vòng tỳ dây rút tỳ hưu miến điện (S712)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước : điều chỉnh theo

Vòng tỳ dây rút tỳ hưu mã não đỏ (S033)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Dây rút Tỳ hưu đá mã não đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng tay tỳ hưu thạch anh hồng (S709)

+ Chất liệu và hoàn thiện: chuỗi Tỳ hưu thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính):

Vòng tay Tỳ hưu mã não xám khói (S707)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mã não khói (tại Việt Nam). + Kích thước :

Vòng tay Tỳ hưu mắt mèo lớn (S041)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước