Vòng Đeo Tay

Chuỗi tay Tỳ hưu mã não xám khói lớn (S781)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mã não xám khói (tại Việt Nam). + Kích thước

Chuỗi tay Tỳ hưu thạch anh hồng lớn (S777)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu thạch anh hồng đậm bi lớn (tại Việt Nam). + Kích

Chuỗi tay Tỳ hưu mã não đỏ (S045)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mã não đỏ nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng tay dây rút tỳ hưu lớn (S143)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay 1 tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x

Vòng tay 1 cặp Tỳ hưu ngọc miến điện (S472)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay dây rút 1 cặp Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích

Vòng tay Tỳ hưu trên ván ngọc (S148)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng

Vòng Tỳ hưu Hoàng Long nhạt (S460)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long vàng (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng tay Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long (S708)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long Tân Cương. + Kích thước (dài x rộng

Chuỗi Tỳ hưu Hoàng Long 2 màu (S692)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long 2 màu (tại Việt Nam). + Kích

Vòng đeo tay Tỳ hưu ngọc Hoàng Long (S461)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước :

Vòng Tỳ hưu mã não vàng (S463)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường

Vòng Tỳ hưu mã não xanh (S464)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (đường