Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados

Đặc điểm của ngôi nhà phù hợp với việc sử dụng các vật liệu điển hình phía Nam Chile (tấm lợp vỏ bao che, gỗ) dùng cách xử lý gỗ đặc biệt  bằng Carbonileo cho màu đen và nội thất với nhiều vật liệu tự nhiên.

 
 

Ranco là tên gọi của ngôi nhà độc đáo do elton+léniz arquitectos asociados thiết kế. Ngôi nhà nằm trong một địa điểm thuận lợi về địa lý, hướng nhà do đó hình dạng của nó được thiết kế tính toán phù hợp với địa hình hiện tại, không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, tôn trọng vị trí của một vách đá lớn và một số cây bản địa. Cả hai hình dạng của ngôi nhà không làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên, đó là lý do ngôi nhà bao gồm hai khối và được nối với nhau bằng một cầu cạnh những tảng đá và hài hòa với cảnh quan.

 Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados

Thông tin dự án: 

Thiết kế elton+léniz arquitectos asociados
Địa điểm: Lago RancoChile
Kiến trúc sư: Mirene Elton, Mauricio Leniz 
Dự án năm: 2010
Diện tích: 600 m2
Ảnh: Marcos Mendizabal

Đặc điểm của ngôi nhà phù hợp với việc sử dụng các vật liệu điển hình phía Nam Chile (tấm lợp vỏ bao che, gỗ) dùng cách xử lý gỗ đặc biệt  bằng Carbonileo cho màu đen và nội thất với nhiều vật liệu tự nhiên.

 Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados

Mặt khác, căn nhà được sử dụng một ngôn ngữ thiết kế hiện đại với bê tông. Kết quả đạt được là sự kết hợp giữa một nhà kho phía Nam và một ngôi nhà hiện đại, chú trọng sự tích hợp của nội thất và ngoại thất mà trong đó, giống như một ngôi nhà trên cây có vị trí đặc biệt với cảnh quan xung quanh.

 Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados

 Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados Tham quan ngôi nhà độc đáo Ranco / Elton+léniz arquitectos asociados

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>