tỳ hưu mắt mèo vẩy rồng

Tỳ hưu đá mắt mèo vẩy rồng, vân gỗ (S410)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá mắt mèo vảy rồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài