tỳ hưu bắc kinh đen khủng

Tỳ Hưu Bắc Kinh khủng đen (BKD-L)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen Khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x