Mặt Dây Chuyền

Mặt thạch anh đen (S759)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước

Mặt thạch anh hồng (S752)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước

Đôi Tỳ hưu thạch anh đen (S786)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu đá thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx), Nam Mỹ. +

Cặp tỳ hưu ngậm tiền thạch anh đen (S814)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu ngậm tiền đá hắc ngà (thạch anh đen). + Kích thước

Tỳ hưu trên lưng ngựa thạch anh đen (S813)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên lưng ngựa đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). + Kích

Tỳ hưu lưng vảy rồng thạch anh đen (S817)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu lưng chạm vảy rồng đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). +

Tỳ hưu trên bàn tính cổ thạch anh đen (S812)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên bàn tính cổ đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). +

Tỳ hưu nằm trên lá đá hắc ngà (S815)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên chiếc lá đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). + Kích

Tỳ hưu trên thân trúc (S811)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên thân tre đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). + Kích

Tỳ hưu nằm trên lá ngọc Miến Điện (S414-1)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên lá đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng

Mặt tỳ hưu hàng độc S1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu và thiềm thừ (cóc ba chân) đá hắc ngà (thạch anh đen,