Mặt Dây Chuyền

Tỳ hưu đá Đông Linh cõng tiền (S004)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá ngọc Đông Linh cõng tiền nhỏ (tại Việt Nam).

Tỳ hưu mắt hổ cõng tiền (S014)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá mắt mèo cõng tiền (tại Việt Nam). + Kích

Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long lớn (S404)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long (Tân Cương, Hồng Kông). + Kích thước (dài

Tỳ hưu thạch anh tím vẩy rồng (S763)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh tím khắc vảy rồng trên lưng (tại Việt Nam) +

Mặt Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy nhỏ (S742)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài

Mặt Tỳ hưu thạch anh hồng (S767)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh hồng kiểu vảy rồng (tại Việt Nam). + Kích thước

Mặt Tỳ hưu thạch anh vàng (S764)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh vàng chạm vảy rồng trên lưng (tại Việt Nam). +

Tỳ hưu trên lá đá ngọc Miến Điện (S414)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên lá đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng

Cặp mặt Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (S412-8653)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (S412-4130)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài

Mặt cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (S412-6090)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài

Tỳ hưu trên lá thạch anh đen (S779)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên chiếc lá đá hắc ngà (Thạch anh đen), Nam Mỹ. +