vòng tay tỳ hưu mắt mèo

Vòng tay Tỳ hưu mắt mèo lớn (S041)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước