Tỳ Hưu Trước Khách Sạn

Tỳ Hưu nghênh bích tà MS-F018

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tỳ Hưu vượng tài bích tà MS-Y027

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Tỳ Hưu vượng tài bích tà MS-F026

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Vượng tài bích tà bột đá mạ vàng non ( Hồng Kông

Tỳ Hưu như ý bích tà MS-Y029

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu trên gậy như ý bột đá mạ vàng non ( Hồng Kông

Tỳ Hưu trên hồ lô MS-Y022

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu trên hồ lô bột đá mạ vàng non ( Hồng Kông ).

Tỳ hưu cặp chiêu tài MS-Y011

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu chiêu tài bích tà – Bột đá màu ( Hồng Kông )

Tỳ Hưu chiêu tài, hút lộc MS-Y004

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá màu (Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ Hưu nạp phước như ý MS-Y005

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá màu (Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ Hưu vạn sự như ý MS-Y015

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá màu ( Hồng Kông ) . + Kích thước (dài x rộng

Tỳ Hưu như ý, hút tài lộc MS-Y003

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên gậy như ý bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích

Tỳ Hưu vượng tài bích tà, trừ tà MS-Y025

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu vượng tài bích tà bột đá mạ vàng non ( Hồng Kông

Tỳ Hưu bích tà, chiêu tài lộc MS-F041

  + Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá mạ vàng non ( Hồng Kông ). + Kích thước (dài