tỳ hưu phỉ thúy nhỏ đeo cổ

Mặt Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy nhỏ (S742)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài