Tỳ Hưu Đeo Cổ Đá Mắt Mèo

Móc khóa Tỳ hưu đứng Miến Điện (S690)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm +

Nhẫn Tỳ hưu Miến Điện dây cước (S739)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x

Nhẫn Tỳ hưu Miến Điện nhỏ (S066)

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài x rộng x cao): nhiều ni

Nhẫn Tỳ Hưu đá mắt mèo dây cước (S691)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ Hưu đá mắt mèo tinh xảo (tại Việt Nam). + Kích thước

Nhẫn Tỳ hưu mắt mèo nguyên (S450)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính):

Nhẫn Tỳ hưu Hoàng Long nguyên (S449)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (đường

Nhẫn Tỳ hưu thạch anh đen vẩy rồng (S451)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (đường

Nhẫn Tỳ hưu đá mã não dây cước (S042)

  + Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá mã não vàng (tại Việt Nam). + Kích thước

Nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo dây rút (S454)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo màu vàng nâu (tại Việt Nam). + Kích

Nhẫn Tỳ hưu ngọc Đông Linh nguyên (S448)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh nguyên chiếc. + Kích thước (dài x

Nhẫn Tỳ hưu Phỉ Thúy nguyên (S067)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy nguyên chiếc. + Kích thước (dài x rộng

Vòng tay Tỳ Hưu Phỉ Thúy (S696)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ngọc Phỉ Thúy, Myanmar, Miến Điện + Kích thước (dài x rộng x cao):