tỳ hưu bắc kinh xanh trung

Tỳ Hưu Bắc Kinh Trung Xanh (BKX-M)

  + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh Xanh trung- đá cẩm thạch xanh Bắc Kinh (tại