tỳ hưu bắc kinh xanh khủng

Tỳ Hưu Bắc Kinh Khủng Xanh (BKX-L)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh Xanh khủng- đá cẩm thạch xanh Bắc Kinh (tại Việt