tỳ hưu bắc kinh đen trung

Tỳ Hưu Bắc Kinh trung đen (BKD-M)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen Trung (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x