những câu nói có ý nghĩa trong cuộc sống

Thành tâm bái Phật mà tại sao Phật không giúp? Đây chính là nguyên do

Thành tâm bái Phật, tại sao Phật không giúp? Đây chính là nguyên do

Đối đãi với người khác như đối đãi với chính mình đều sẽ nhận được hồi báo. Nếu không phải

Truyện ngụ ngôn: Người nông dân bị sét đánh và chiếc cổng vào thiên đàng

Truyện ngụ ngôn: Người nông dân bị sét đánh và chiếc cổng thiên đàng

“Thiên đàng”. Người nông dân bối rối: “Lẽ nào lại thế! Chúng tôi vừa đi ngang qua một cánh cổng đẹp đẽ