Mua Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy nhỏ – THPT-04

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy xanh trung – THL-11-04

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng