châm ngôn sống

Đơn giản chỉ là việc cắt cành cây nơi con chim đậu, đại bàng sẽ bay lên

Có đôi lúc, mọi thứ chỉ bắt đầu từ suy nghĩ. Những quyết định nhỏ có thể thay đổi cả

10 câu cha mẹ hãy nói với con trước lúc chúng 12 tuổi! Được vậy, con sẽ cảm kích bạn cả đời thôi

Đối với con gái mà nói, điều này càng quan trọng hơn, bởi vì bản thân con gái vốn ở

Đời người hơn kém nhau là ở cảnh giới, vậy thì cảnh giới ấy là gì?

Đời người hơn kém nhau là ở cảnh giới, vậy cảnh giới ấy là gì?

Một số người có chí thú tao nhã, nhưng lại không có cảnh giới; có người thiên định là hào