tỳ hưu đá kim sa

Chuỗi Tỳ hưu đeo tay đá kim sa Hồng Kông hợp mệnh phát tài S008-1

530,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu đá kim sa (tại Việt Nam). + Kích thước

Mặt Tỳ hưu đeo cổ đá kim sa cam nâu vượng lộc vượng tài S129

480,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá kim sa cam nâu (tại Việt Nam). + Kích